Kako pripremiti dijete za školu

Datum objave: 24.08.2012Datum objave: 04.02.2014

Iako djeca čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom se razdoblju razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces. Što sve dijete treba znati za školu? Kad je riječ o razvoju govora, evo činjenica koje bi trebale razriješiti te roditeljske dvojbe.

Kako pripremiti dijete za školu Piše: mr. sc. Nataša Šunić, prof. logopedije

Dijete treba čisto izgovarati sve glasove, jer u protivnom, ako radi kakve supstitucije (zamjene), omisije (ispuštanja) ili distorzije (iskrivljenja) u izgovaranju, tada može pogrešno čitati i pisati riječi - kako izgovara, tako i napiše, pogrešno. Kao primjer možemo navesti rečenicu: "Mama, današ šam biwa š vuticem u palku i igali šmo še". Ako dijete tako izgovara riječi, tada će ih tako i pisati, što automatski znači pogrešno napisane riječi.

Fonematski sluh

Kad je riječ o daljnjim pripremama za školu, dijete treba imati dobro razvijenu glasovnu i slogovnu analizu i sintezu, što znači da, kada djetetu postavimo zadatak da spoji glasove "p", "i", "l", "e", treba ih spojiti i znati da je to riječ „pile“. Ili, pitajmo dijete kako bi napisalo riječ "koka" i  raščlanilo je na glasove. Poželjno je i da zna spojiti i raščlaniti riječ koja sadrži suglasničku skupinu, npr. "stol", "vrata", "prst"…

Ako dijete nema razvijen fonematski sluh (ima poteškoće zahvaćanja glasova unutar riječi)  te još ima i jezičnu slabost (agramatičan govor, krnje rečenice, siromašniji vokabular), tada će imati poteškoća s glasovnom i slogovnom analizom i sintezom, što može dovesti do poteškoća s vještinama čitanja i pisanja ili kasnije do disleksije i disgrafije.

Konstantnost percepcije

Nadalje, treba dobro procijeniti razvoj grafomotorike (kako dijete drži olovku) te je li  grafomotorički spremno za školu. To uključuje precrtavanje zadanih likova, pravilan slijed potezanja crte i slično. Kod djeteta je potrebna i određena intelektualna razvijenost, gdje se podrazumijeva određena razina razvijenosti svih psihičkih funkcija koje sudjeluju u spoznavanju vanjskog svijeta - razvijenost percepcije, pamćenja, mišljenja i opće inteligencije.

Na kraju predškolskog uzrasta opažanje dobiva karakter procesa koji je podčinjen određenom zadatku i usmjeren na ispitivanje situacije koja se opaža. Na osnovi prethodnog iskustva razvija se konstantnost percepcije. U tom uzrastu, djeca razlikuju osnovne boje, oblik predmeta, visinu tonova, percipiraju prostor i vrijeme.

Osnove za učenje   

Iako djeca čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom se razdoblju razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces, a to su: slušna pažnja, vizualna percepcija, vizualna i slušno-govorna memorija, sukcesivne funkcije (praćenje slijeda u vremenu i prostoru), vizualno-motorna i slušno-motorna koordinacija, prostorna orijentacija, grafomotorika te jezična kompetencija.

Istodobno se s razvojem percepcije zapaža i daljnji razvoj pamćenja. Osim spontanog pamćenja, moguće je i uspješno namjerno pamćenje. Postoji tendencija svrstavanja elemenata po sadržaju, logički, što omogućuje veći opseg pamćenja. U području mišljenja javljaju se složenija uopćavanja i nastavlja se proces sistematizacije usvojenih pojmova. Dijete te dobi može uspoređivati predmete i pojave, sposobno je za jednostavna uopćavanja, ne samo na konkretnom predmetu, nego i na skupinama sličnih predmeta.

Vrlo je važno da dijete vlada procesima sinteze, apstrakcije i generalizacije jer su to sve osnove za učenje.

Hotimična pažnja


Osim navedenih komponenata intelektualne razvijenosti, vrlo je važno da dijete posjeduje pažnju, i to hotimičnu pažnju, koja kod učenika početnika varira od 10 do 15 minuta na jednom predmetu.

Ta je pažnja uvelike rezultat vježbe u predškolsko doba i preduvjet za praćenje nastave i sudjelovanje u njoj. Vrlo je važno da dijete poznaje svoju okolinu, kako bi pojmovi o njoj bili točniji i jasniji. Djeca koja prije polaska u školu poznaju prostorne i vremenske odnose, zatim pojmove koji omogućuju uspoređivanje kvantiteta, kao i brojeve, brže i lakše svladavaju početnu nastavu.

 

Evo i popisa svega što bi bilo poželjno da dijete prije polaska u školu zna ili može.

Grafomotorika

- posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska,

- po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne, kružne i valovite linije,

- zna precrtati likove: krug, trokut, kvadrat, romb,

- zna pisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Prostorni odnosi

- razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
- usvojilo je orijentaciju: na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko); u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja); na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)

Vremenski odnosi

- razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne,

- poželjno je da poznaje dane u tjednu, odnose jučer-danas-sutra

 Matematičke vještine

- broji do 20, broji s prekidom, unatrag od 10 do 0

- snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj

- razumije pojam skupa:
što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji),
uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje),
zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje,

u skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan, uz pokazivanje

- povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = 9 elemenata),

- mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

Govor i jezik

- pravilno izgovara sve glasove

- pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)

- zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolac, čemu služi, kakvog je oblika, od čega je napravljen i sl.)

- zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti

- zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

Predčitalačke vještine

- može rastaviti poznate riječi na slogove,

- prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ

- zna imenovati riječi na zadani glas (igra „na slovo na slovo“)

- zna prepoznati je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini

- zna rastaviti jednostavne riječi na glasove

- od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr. m-a-m-a, o-k-o i sl.)

- prepoznaje simbole slova i brojki

Koncentracija

- na zadatku se može zadržati od 15 do 20 minuta, dok trajanje igre može biti i 60 minuta, uz kratke otklone pažnje

Opći pojmovi o sebi i drugo

- zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob,

- zna odnose među članovima obitelji: majka/otac/baka/djed/brat/sestra…

- prepoznaje i imenuje boje, okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), odnose vruće/hladno/mlako

Foto: FreeDigitalPhotos

Pripreme u Logopedu


Primijetite li da Vaše dijete ima neku od gore navedenih poteškoća, trebalo bi napraviti logopedsku obradu i uključiti dijete u logopedsku terapiju.

U logopedskoj ordinaciji Logoped organizira se, od 2. do 26. srpnja te od 13. kolovoza do 10. rujna, program pripreme djeteta za školu. Rad je individualan, dvaput tjedno po 45 minuta.

Više informacija na logoped.hr.

Sviđa ti se?

Klikni Like ukoliko ti se sviđa ovaj članak.

Pretraži INSIDEOUT

Pretraži

InsideOUT Klub

Prijavite se i uživajte u brojnim pogodnostima!

Prijavi me